Tag: hồ Thuỷ Điện

VNTB – Vậy là phải cảm ơn hồ thủy điện à?

- 17.11.2020 1:09

Út Sài Gòn (VNTB) - Cảm ơn hồ thủy điện là phải đạo, vì theo quan chức cao nhất của Bộ Công thương, nhờ có ... Đọc thêm

VNTB – Liệu có khởi tố vụ án ‘xả không theo quy trình’?

- 21.10.2020 12:21

Hà Nguyên (VNTB) - “Đối với hồ thủy điện, đặc biệt là thủy điện nhỏ, hồ chứa không có dung tích phòng lũ và nhiều ... Đọc thêm

VNTB – Trình độ tính toán của cán bộ quản lý!

- 18.10.2020 2:01

Sơn Trà (VNTB) - Phải chăng nhận định về mức độ an toàn được căn cứ theo trình độ tính toán của nhà quản lý? ... Đọc thêm