Tag "Hội đoàn nghề nghiệp"

Back to homepage
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Độc quyền hội đoàn nghề nghiệp

Nguyễn Nam   (VNTB) – Nhiều nguồn tin từ Hà Nội cho biết, một số hội nhóm xã hội dân sự khi đi ủy lạo cho người dân đang chịu