Tag: hội đồng y khoa quốc gia

VNTB – Việt Nam đang lừa cả thế giới?

- 16.12.2022 12:03

Nguyễn Huyền   (VNTB) - Việt Nam đang điều hành quốc gia với tính minh bạch rất cần được xem xét lại.   Cổng thông ... Đọc thêm

VNTB – Quan chức nào dốt nhất Bộ Y tế?

- 15.12.2022 2:00

  Thới Bình   (VNTB) - "Sợ nhất ông không hiểu biết đánh giá ông hiểu biết”   Về chuyên môn ngành y, thì nếu ... Đọc thêm