Tag "Hồi ký"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Hồi ức, hồi ký và sám hối cho kịp bước đi thời đại

Giang Tử (VNTB) – Thế hệ cao tuổi đã lỡ trớn, nay viết hồi ký hồi ức để chuyển giao cho hậu thế lớp đàn em. Nếu không kịp thì họ sẽ