Tag: hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo

VNTB – Người Công Giáo cần đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền

- 02.07.2022 2:11

Quang Nguyên (VNTB) - các vị chức sắc các tôn giáo cần giáo dục lương tâm cho người tín hữu biết dấn thân trực tiếp ... Đọc thêm