Tag: Hội thánh của Đức Chúa Trời

VNTB – “Hội thánh của Đức Chúa Trời” được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

- 27.08.2023 3:34

Ngọc Lan   (VNTB) - Hiện có 7 điểm nhóm có tên hoặc trực thuộc hệ phái “Hội thánh của Đức Chúa Trời” ở TP. ... Đọc thêm