Tag: hội thánh đức chúa trời

VNTB – Không vi phạm vẫn thu hồi giấy phép

- 18.09.2023 5:32

Nguyễn Nam (VNTB) - Chính quyền địa phương thực hiện việc giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo ... Đọc thêm