Tag "hòn ngọc viễn đông"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Sài Gòn thương mến

Nguyễn Tường Thuỵ   Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ   ***** Sài gòn xưa “Hòn ngọc