Tag: họp Quốc hội

VNTB – Chứng cứ tố cáo là “đúng” hay “sai”, chứ không thể là “lén” hay “công khai”

- 18.04.2024 4:05

Cát Tường   (VNTB) - Một số luật sư cho rằng, ghi âm, ghi hình lén cần không được xem là cơ sở để khiếu ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi

- 19.01.2024 3:24

Đông Đô   (VNTB) - 87.63% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đất đai sửa đổi   Không có bất ... Đọc thêm

VNTB – Không có thay đổi nhân sự nội các Quốc hội và Chính phủ

- 14.01.2024 6:09

Nguyễn Nam   (VNTB) -  Việc “xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền” đã được rút ra khỏi nội dung Kỳ họp bất ... Đọc thêm

VNTB – Lược thuật phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 09.01.2024 4:04

Nguyễn Nam lược thuật   (VNTB) -  Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất xem xét dự Luật Đất đai, dự Luật Các tổ ... Đọc thêm

VNTB – Quốc gia đau thương, quốc hội tầm thường

- 07.11.2023 12:23

Chánh Thành   (VNTB) - Đại biểu Quốc hội biến nghị trường thành cái sân khấu biểu diễn những trò hề mị dân. Hơn 140.000 ... Đọc thêm

VNTB – Thầy thuốc nói gì về ‘lá phiếu tín nhiệm’ với ‘bệnh nhân quan chức’?

- 03.06.2023 3:47

Nguyễn Huỳnh (VNTB) - “Bỏ phiếu tín nhiệm thực chất là miễn nhiệm” Không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên thì cần ... Đọc thêm

VNTB – Có thật là Việt Á đã ‘lừa ngoạn mục’?

- 30.05.2023 6:49

Nguyễn Nam   (VNTB) - Hóa ra những “bị can” trong vụ án này phải được gọi là “bị hại” do họ “bị lừa ngoạn ... Đọc thêm

VNTB – Công nhân muốn giảm tuổi hưu, công an thích ‘ngồi lâu thêm nữa’

- 28.05.2023 5:49

Nguyễn Nam (VNTB) - "Tại sao có sự mâu thuẫn giữa một bên muốn nghỉ hưu sớm, một bên muốn kéo dài? Có lợi ích ... Đọc thêm

VNTB – Hiện tình đất nước qua các phát biểu ở nghị trường

- 25.05.2023 11:42

Nguyễn Nam    (VNTB) -  Không rõ vì sao không thấy gương mặt của đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp hiện ... Đọc thêm

VNTB – Vì sao lúc nâng tuổi nghỉ hưu không có ai phản đối?

- 19.04.2023 7:06

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) -  Đại biểu Quốc hội lúc bấm nút thông qua dự luật lao động sửa đổi, họ đã không có ... Đọc thêm

VNTB – Thiên hạ luận: những hứa – hẹn của các chính khách

- 29.07.2021 4:29

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Chỉ cần các vị cam kết sẽ tiếp tục giữ được cơ đồ và uy tín quốc tế là ... Đọc thêm