Tag: ICCPR

VNTB – Tự do tôn giáo có phải là nhân quyền?

- 13.09.2023 8:14

Ngọc Lan (VNTB) - Nếu tôn trọng nhân quyền, thì không nên ‘định hướng chính trị’ đối với các cá nhân, tổ chức trong bày ... Đọc thêm

VNTB –   Tự do tôn giáo có giới hạn không? (phần II)

- 21.01.2022 5:30

Thục-Quyên   (VNTB) - Điều 18 không cho phép bất kỳ giới hạn nào đối với quyền tự do tư tưởng và lương tâm hoặc ... Đọc thêm

VNTB – Tự do tôn giáo có giới hạn không? (phần I)

- 20.01.2022 12:25

Thục-Quyên   (VNTB) - Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo /niềm tin có nhiều khía cạnh và nó đan xen với ... Đọc thêm

VNTB – Lại nói về quyền tự do ngôn luận

- 15.01.2021 3:54

Loan Thảo   (VNTB) - Việt Nam không ‘bịt miệng’ người dân...   “Ở bất kỳ quốc gia pháp quyền nào, việc thực hiện quyền ... Đọc thêm

VNTB – EVFTA có đủ để cam kết nhân quyền?

- 19.05.2020 12:20

Ngọc Giàu   (VNTB) - EVFTA có thể bị tạm dừng lại  nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền.   Hiệp định Thương mại Tự ... Đọc thêm

Bối cảnh của những phản hồi dự thảo 4  Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Bối cảnh của những phản hồi dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

- 07.05.2015 8:00

Cho đến hôm nay, ngày 5/05/2015, có vẻ chỉ có Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như hai tòa giám mục Bắc Ninh và ... Đọc thêm