Tag "John reed"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam: triệu tập bí mật để chọn lãnh đạo ĐCS

Anh Khoa dịch   (VNTB) – Đảng cầm quyền vẫn không lựa chọn được ứng cử viên trước đại hội XIII     John Reed  Trước khi đại dịch corona xảy