Tag: Kevin Williams

VNTB – VinFast VF8 vẫn chưa sẵn sàng ở  Mỹ (Phần 2)

- 18.12.2022 9:34

Khánh An dịch   (VNTB) - Tôi đã bay hơn 12.000 km, không tìm hiểu thêm được gì, và lái một chiếc xe chưa sẵn ... Đọc thêm