Tag "khảo sát lâm sàng"

Quay lại trang chủ
Đối diện Tin mới VNTB

VNTB – Khảo sát lâm sàng nào để đưa ra kết luận về trường học ở mùa dịch?

Triệu Tử Long (VNTB) – Dựa vào đâu mà đưa ra các con số là: đóng cửa lớp học nếu có hai trẻ mắc bệnh trong vòng 7 ngày; đóng