Tag "khẩu trang 3M"

Back to homepage
COVID-19 Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – “Xung đột khẩu trang”

Diễm My   (VNTB) – Chẳng ai có thể ngờ được có ngày lại xay ra ” xung đột khẩu trang” ở thể kỷ 21   American first  Ông Trump

COVID-19 Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Thế giới cần khẩu trang: Trung Quốc sản xuất và tích trữ

Diễm My dịch   (VNTB) – Khi thế giới cần khẩu trang để bảo vệ đội ngũ bác sĩ và y tá khỏi đại dịch virus Vũ Hán, họ phải