Tag "khẩu trang"

Back to homepage
COVID-19 Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Ngoại giao Trung Quốc từ xấu tới tệ hại

  Ý phải mua lại Thiết bị bảo vệ cá nhân đã tài trợ cho Trung Quốc   Trước đây Ý đã gửi hàng tấn Thiết bị bảo vệ cá

Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Trung Quốc đang dần tự lột mặt nạ

Diễm My   (VNTB) – Khi các thiết bị y tế đang khan hiếm trầm trọng trên thế giới, Trung Quốc đã đánh mất uy tín vì cách làm việc

COVID-19 Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Quyền từ chối thân thiện với ‘ông Tây’*

Kiên Giang (VNTB) – Đến các điểm du lịch từ Bắc vào Nam, đặc biệt tại có khu phố Tây như Phạm Ngũ Lão (Tp. Hồ Chí Minh) hay Tạ