Tag "Khi nào thì bị khởi tố vì có “dấu hiệu phản kháng” đảng cộng sản Việt Nam?"

Back to homepage
Đối Diện VNTB

VNTB- Khi nào thì bị khởi tố vì có “dấu hiệu phản kháng” đảng cộng sản Việt Nam?

Trần Thành (VNTB) – Giới thẩm phán tiếp tục lo lắng rằng trong tương lai nếu “phản kháng đảng” tiếp tục đồng nghĩa “chống chính quyền nhân dân” thì quyền