Tag: Không biết ngượng

VNTB – Truyện cười: không biết ngượng

- 10.04.2020 11:48

Trần Thế Kỷ   1. Mấy người bạn trò chuyện: - Sở Tài Môi TP.HCM bị chỉ trách vè công văn có đoạn “Hoả táng ... Đọc thêm