VNTB- Không làm thì cũng nên diễn kịch chứ !

Mai Tú Ân  (VNTB) – Trong các vụ thiên tai hay nhân tai như vụ Formosa xả thải, hay vụ bão lụt miền Trung đang diễn ra thì cấm bao giờ... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: