Tag: khu thương mại tự do

VNTB – Khu thương mại tự do Đà Nẵng

- 01.06.2024 3:46

Sơn Trà   (VNTB) - Đà Nẵng có thể là địa phương đầu tiên được lập khu thương mại tự do của Việt Nam.   ... Đọc thêm

VNTB – Khu thương mại tự do: phiên bản 2021 của dự luật đặc khu?

- 13.10.2021 12:52

Triệu Tử Long   (VNTB) - “Nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cạnh tranh không ... Đọc thêm