Tag "Khung Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới

VOA – Việt Nam có tên trong tài liệu mật về chiến lược an ninh của Nhà Trắng

Một tài liệu được Nhà Trắng giải mật hôm 12/1 cho thấy Việt Nam nằm trong số các quốc gia ở Đông Nam Á mà Washington muốn thúc đẩy hợp