Tag "kiều hối giảm 20% trong năm 2020"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Thấy gì từ việc kiều hối giảm mạnh?

Ninh Kiều (VNTB) – Đại dịch Covid đã khiến dòng tiền ‘kiều hối’ chảy về Việt Nam không còn lạc quan như các dự báo của chính quyền. Mỗi năm,