Tag: kiêu ngạo

VNTB – Bình luận vài ý trong bài báo của Tổng bí thư ( Kỳ 2)

- 14.02.2024 10:50

GS Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Nói ra bên ngoài là khiêm tốn, nhưng bên trong ẩn giấu  sự kiêu ngạo cộng sản mà ... Đọc thêm

VNTB – Trường Chinh

- 13.10.2023 12:23

Tưởng Năng Tiến   (VNTB) - Trường Chinh đến nhà máy thuốc lá Thăng Long nói: Phải cứu giai cấp công nhân!” sau khi hiểu ... Đọc thêm

VNTB – Báo Đảng gián tiếp nhìn nhận lâu nay Đảng làm không như nói

- 25.04.2023 12:51

Nguyễn Huyền (VNTB) - Các cơ quan báo chí đồng hành cùng báo Nhân Dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao chẩn đoán bệnh kiêu ngạo cộng sản?

- 17.02.2023 12:15

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Ông ấy đang biến đất nước trở thành một trong những chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất thế ... Đọc thêm

VNTB – Cần nghiêm khắc kiểm điểm tổng biên tập báo Nhân Dân

- 23.01.2022 7:02

  Nguyễn Huyền   (VNTB) - Nịnh nọt người đứng đầu Đảng là hành vi tiêu cực cần phải bị xử lý nghiêm khắc.   ... Đọc thêm

VNTB – Bệnh kiêu ngạo công sản*

- 27.06.2021 12:35

Nguyễn Đức Hạo Nhiên   (VNTB) - Tính kiêu ngạo có lẽ có từ khi con người biết sống như một cộng đồng, nhưng tính kiêu ... Đọc thêm