Tag "KS–TS ĐẶNG Đình Cung"

Back to homepage
Tin mới

VNTB – Hãy thương hại đồng bào tôi hỡi các ông thủy điện ơi!

KS–TS Đặng Đình Cung Kỹ sư tư vấn Khi xưa tôi có kêu gọi khai thác tất cả các địa điểm thuận tiện để sản xuất thủy điện. Nhưng có