VNTB -Truyện cười: Kỷ sở bất dục

Trần Thế Kỷ   1️⃣. Mấy người bạn trò chuyện : – Mỹ xem xét cấm nhập cảnh đảng viên TQ . – Hay , hay . Anh, Canada … cũng... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: