Tag: lan toả

VNTB – Lòng tốt cũng lây lan

- 10.02.2024 12:45

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Mỗi sự việc xấu xa ngoạn mục đều được cân bằng bởi 10.000 hành động tử tế.   ... Đọc thêm

VNTB – Một vài từ ngữ bị ngộ nhận – Chuyện Dài Chữ Nghĩa (tiếp theo)

- 18.06.2022 2:51

Đỗ Văn Phúc (VNTB) - Tác giả Đỗ Văn Phúc giải thích một số từ tiếng Việt dễ bị dùng sai. Cuốn Chuyện Dài Chữ ... Đọc thêm