Tag: lấy ý kiển

VNTB – Lấy ý kiến học sinh về Luật Đất đai (sửa đổi): hành vi không phù hợp Hiến định và luật dân sự

- 11.03.2023 5:56

  Hoài Nguyễn   (VNTB) - Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các em học ... Đọc thêm