Tag: Lê Bá Vận

VNTB – GS Nguyễn Mạnh Hùng: ĐHYK Huế Trường Xưa.

- 11.02.2024 2:24

Lê Bá Vận   (VNTB) - Bài viết “GS Nguyễn Mạnh Hùng - ĐHYK Huế Trường Xưa” giúp các bạn dự hội ngộ hiểu rõ ... Đọc thêm

VNTB – Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9 Danh Chính Ngôn Thuận Sự Thành?

- 03.09.2023 1:33

Lê Bá Vận                                        Sách Luận Ngữ ... Đọc thêm

VNTB – Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Biến Cố Lịch Sử Vĩ Đại ( Bài 1)

- 19.08.2023 12:31

Lê Bá Vận   (VNTB) - Trong ý nghĩa tiến bộ về dân chủ, công bằng, nhân đạo thì Cách Mạng tháng Tám chẳng đem ... Đọc thêm

VNTB – Những Vướng Mắc Về Điều 4 Hiến Pháp Nói Về Đảng.

- 26.07.2023 12:18

Lê Bá Vận    (VNTB) -“Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta…”!?? (Cương lĩnh Đảng 2011).      Hiến ... Đọc thêm

VNTB – Bàn Về Tiêu Chuẩn Làm Tổng Bí Thư ĐCSVN

- 13.06.2023 4:50

Lê Bá Vận   (VNTB) -  Tại Đại hội XII Nguyễn Phú Trọng gợi ý: TBT phải là người miền Bắc, có lý luận”     ____ I) Giới ... Đọc thêm

VNTB – Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm: man rợ và đẫm máu – Phần 2

- 01.05.2023 4:27

Lê Bá Vận   (VNTB) - Nội chiến vừa rồi ở thế kỷ 20 giữa 2 chính thể: VNDCCH miền Bắc và VNCH miền Nam ... Đọc thêm

VNTB – Đánh Giá Ngày 30/4/1975: Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm – Phần 1

- 30.04.2023 12:00

 Lê Bá Vận      (VNTB) -  “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…” - Tổng Bi Thư Lê ... Đọc thêm

VNTB – Chuyện chó sói và cừu non 2023 – Phần 2

- 08.03.2023 6:27

Lê Bá Vận   (VNTB) - Chung cuộc hạ màn, nạn nhân là tập thể đất nước, nhân dân Viêt Nam.    Phần 1: Chuyện ... Đọc thêm

VNTB – Chuyện chó sói và cừu non 2023  (Phần 1)

- 07.03.2023 2:05

Lê Bá Vận   (VNTB) - Người dân Việt Nam đang trải nghiệm làm thân phận những con cừu xấu số           ... Đọc thêm

VNTB – Giải mã bí ẩn sự nghiệp Bác Hồ

- 08.02.2023 12:09

Lê Bá Vận                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh tựa ”Thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (rồng thần thấy đầu không ... Đọc thêm

VNTB – Giải mã bí ẩn về thân thế Bác Hồ ( Bài 3)

- 07.02.2023 3:18

Lê Bá Vận     (VNTB) - “Của Caesar hãy trả về cho Caesar”   II) Bí ẩn về thân thế - tầm vóc: HCM ... Đọc thêm