Tag "Lễ Phục Sinh"

Quay lại trang chủ
Diễn Đàn Tin mới Virus Corona VNTB

VNTB – Nhớ hồi chuông xóm đạo

Hiền Vương   (VNTB) – Hình ảnh tháp chuông hay âm thanh ngân vang từ tiếng chuông nhà thờ vốn đã trở nên thân thuộc trong đời sống những người

Tin mới Virus Corona VNTB Xã hội

VNTB – Lễ Phục sinh năm nay ở Việt Nam sẽ ra sao?

Hiền Vương (VNTB) – Phục sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa Giáo. Và niềm tin đó là điều mà người theo Thiên Chúa Giáo cất tiếng