Tag: lối sống xa hoa

VNTB – Ông Nguyễn Văn Thuấn: đen thôi, đỏ quên đi

- 13.03.2020 12:28

Chi Mai   (VNTB) - Suy cho cùng, ông Thuấn xui thôi. Vì số đông cán bộ và cao cấp hiện nay, có thể dễ dàng ... Đọc thêm