Tag "lời thú tội trên truyền hình"

Quay lại trang chủ
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Làm thế nào để người hoạt động đối phó với sự ép buộc phải thú tội trên truyền hình

Vũ Quốc Ngữ   (VNTB) – Để bảo vệ sự cai trị chuyên chế của chế độ độc tài, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách tiêu

Dân Chủ Tin mới

VNTB – Safeguard Defenders: “Cưỡng bức trước camera:Lời thú tội được đưa lên truyền hình tại Việt Nam.”

Cưỡng bức trước camera: Lời thú tội được đưa lên truyền hình tại Việt Nam.   Thông cáo báo chí, ngày 11/3/2020: Năm 2017, một cựu giám đốc điều hành