Tag "LS Trần Quốc Thuận"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Nếu nhà báo Phạm Chí Dũng là người… Singapore

Nguyễn Nam (VNTB) – “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”/“Juste un mot, si, on peut mettre Paris en bouteille” (proverbe