Tag "lúa vụ ba"

Quay lại trang chủ
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Miền Tây Nam bộ vẫn phải ‘gánh’ thêm vụ lúa thu đông?

Nguyễn Nam (VNTB) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự định tăng diện tích lúa thu đông. Báo cáo gửi Chính phủ về kế hoạch sản xuất