Tag: Luật hồi tỵ

VNTB – Khó thể có Luật Hồi tỵ phiên bản xã hội chủ nghĩa

- 05.03.2021 4:58

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Quy định của Đảng về việc luân chuyển bí thư các địa phương cũng là một cách áp dụng Luật ... Đọc thêm