Tag: luật hôn nhân đồng tính

VNTB – Việt Nam cần sớm thông qua luật về hôn nhân đồng giới

- 02.04.2024 4:12

Minh Triều (VNTB) - Việc công nhận hôn nhân đồng tính không chỉ là một bước tiến về pháp lý mà còn giúp Việt Nam ... Đọc thêm