VNTB – Thơ là nịnh hay thì thầm?

Hữu Minh     (VNTB) – Chợt nhớ đến cố nhà văn, nhà thơ, nàh biên kịch Lưu Quang Vũ. Người có những bài thơ mà trong thời kỳ đó... đọc thêm »

VNTB – Lưu Quang Vũ – nhà thơ phản chiến đầu tiên ở miền Bắc trước 1975

Giang Nam (VNTB) – Nhà phê bình vẽ ra một Dáng đứng Lưu Quang Vũ “Người nổi gió. Người đập cửa. Người mở cửa”. Anh là nhà thơ nhân dân,... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: