Tag: lý luận

VNTB – Lý luận theo họng súng?

- 27.12.2019 1:00

  Quỳnh Nhi   (VNTB) - Lý luận đẻ ra từ nòng súng và đứng trên đầu ngọn súng từng khiến Việt Nam từ chối phương ... Đọc thêm

VNTB – Thiếu lý luận sinh động: bi đát của ĐCSVN

- 07.04.2017 11:00

Mẫn Nhi (VNTB) “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng và Chỉ đảng nào được một lý luận ... Đọc thêm