Chauvin -Floyd

VNTB – Lý tính

(VNTB) – Reuters dẫn tin từ thông báo của công tố viên quận Hennepin (thành phố Minneapolis, Hoa Kỳ) Mike Freeman, cho biết viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: