Tag "Metro Bến Thành-Suối Tiên"

Back to homepage
Đối Diện

(VNTB)-ODA Metro Bến Thành-Suối Tiên: Chưa thi công đã muốn ăn chặn

Viết Lê Quân (VNTB) “Đất ở từ xưa tới giờ mà Nhà nước cứ nói là lấn chiếm. Đi khiếu nại ở các cơ quan có thẩm quyền thì nói