Tag: Móng Cái

VNTB – Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn mở để đón khách từ Trung Quốc

- 30.01.2020 1:10

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) - Ông Lê Quang Sở, Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, giải thích: “Cửa khẩu Móng Cái ... Đọc thêm