Tag: Mount Rushmore

VNTB – Đài Tưởng Niệm Mount Rushmore và Crazy Horse – Biểu hiện của các chế độ độc tài và dân chủ trong đời thường

- 22.12.2021 2:45

Trâm Anh    Hoa Kỳ Du Ký - Kỳ 5    (VNTB) - Tôi không thấy có khu tưởng niệm Chế Bồng Nga, một vị ... Đọc thêm

VNTB – Đi Về Hướng Tây- Mount Rushmore

- 14.11.2021 12:09

Quang Nguyên   (VNTB) -  Cho đến nay nhiều người xem nợi này như biểu tượng sự tham lam của người da trắng.   Loay ... Đọc thêm