Tag: mục 301

VNTB – Ông Biden có thể giải quyết vấn đề định giá tiền tệ của Việt Nam mà không cần Mục 301

- 28.03.2021 12:07

Khánh An dịch   (VNTB) - Báo cáo Mục 301 đưa ra ba phát hiện chính trong đó các hoạt động của Việt Nam đang ... Đọc thêm

VNTB – Cú đánh cuối cùng của Trump: có thể là thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam 

- 22.12.2020 12:36

Ngọc Lan dịch    (VNTB) - Tổng thống Donald Trump có thể sẽ công bố các mức thuế đề xuất đối với hàng hóa Việt ... Đọc thêm

VNTB – Điều tra tiền tệ Việt Nam có hàm ý gì về chiến lược và chính sách

- 05.11.2020 12:15

Anh Khoa dịch   (VNTB) - Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (VPĐDTM Hoa Kỳ ) ngày 2/10 đã tiến hành hai cuộc ... Đọc thêm