VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: độc tài mềm (Bài 9)*

Đoàn Hưng Quốc (VNTB) – Đã có quyền lực mềm tất phải có độc tài mềm (soft totalitarian). Quyền lực mềm dựa trên sự thuyết phục. Độc tài mềm dựa... đọc thêm »

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: tự do báo chí (Bài 8)

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Tiêu chuẩn ngành báo ở Mỹ nay lại là phân biệt tin thật phe ta chống tin giả phe địch, tức là nhà báo... đọc thêm »
nền dân chủ Mỹ

VNTB – Người Việt học được gì từ nền dân chủ Mỹ?

Tạ Dzu   (VNTB) – Người Việt dù ở phía nào, cộng sản hay không cộng sản, quá khứ có thể khác biệt nhưng có chung một tương lai và... đọc thêm »

VNTB – Tính độc đoán của chủ nghĩa tuyệt đối 

Đoàn Hưng Quốc (VNTB)- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chống Trump vì quan ngại độc tài cánh hữu chưa chắc đã bảo vệ tự do dân chủ mà có... đọc thêm »
Nhận thức về tự do

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: nhận thức về tự do (Bài 2)*

Đoàn Hưng Quốc Bài 1: Vài suy nghĩ về nền dân chủ Mỹ   (VNTB) – Ở Mỹ không có dân chủ nhưng đối với đại đa số chỉ là chuyện... đọc thêm »
Nền dân chủ Mỹ

VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ* 

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Nuôi dưỡng nền dân chủ giống như kẻ trồng cây: khi còn là hạt giống phải chống đỡ quạ tha gà mổ; cây còn... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: