VNTB – “Ngân hàng 0 đồng” vẫn tiếp tục ở ngõ cụt?

Võ Hàn Lam (VNTB) – Kết quả kiểm toán hoạt động ngân hàng, hoạt động mua bán nợ trong năm 2020 ghi nhận đến nay, “Ngân hàng 0 đồng” vẫn... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: