Tag: ngân hàng thương mại

VNTB – Tỷ giá ngoại tệ đang căng thẳng

- 25.05.2024 2:26

Hàn Lam   (VNTB) - Với biên độ áp dụng biên 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch ... Đọc thêm

VNTB – Ngân hàng Nhà nước hút ròng 75.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần

- 20.03.2024 7:32

Phương Nguyên   (VNTB) - Trong 4 phiên giao dịch trước đó, nhà điều hành đã hút gần 60.000 tỷ đồng thông qua kênh tín ... Đọc thêm

VNTB – Xóa sổ các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém?

- 28.12.2023 8:57

Phương Nguyên   (VNTB) - Việc xử lý ngân hàng yếu kém đang được Chính phủ quan tâm.   Nếu  giờ đây những đối tác ... Đọc thêm

VNTB – Lãi suất cho vay ở ngân hàng thương mại tại Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới

- 24.11.2022 2:12

Hàn Lam   (VNTB) - Việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đã khiến cho lạm phát tại Việt Nam gần như ... Đọc thêm