Tag "ngành cảng biển"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Ngành cảng biển Việt Nam sau Covid-19 sẽ phục hồi nhanh trở lại!

Nguyễn An (VNTB) – Ngành cảng biển Việt Nam với dịch  Covid-19: Chịu ảnh hưởng tiêu cực ngắn hạn nhưng sẽ phục hồi nhanh trở lại! Đó là nhận định của