Tag "nghề bán vé số dạo"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Làm giàu trên lưng người nghèo

Mỹ Thuận (VNTB) – Người nghèo mưu sinh vé số dạo đang bắt đầu quay trở lại hè phố. Từ mấy tuần lễ dừng xổ số đã cho thấy một