Tag "Nghị định số 15/2020/NĐ-CP"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Ai được quyền phán xét về ‘tin giả’?

Nguyễn Nam (VNT B) – Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính