Tag "Nghiệp đoàn"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Dịch virus ‘made in China’ và vai trò của hội đoàn dân sự độc lập ở Việt Nam

Nguyễn Nam (VNTB) – Người lao động ở Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của các biện pháp phòng lây nhiễm dịch virus đến từ