Tag "Ngô Huy Cương"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới

Để Hiến pháp giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội

Ngô Huy Cương (VNTB) – Hiến pháp dù tự xác định vai trò tối thượng của mình nhưng chỉ trở nên tối thượng thật sự khi được thi hành đúng

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam chưa có mô hình pháp luật rõ ràng?

Nguyễn Nam (thực hiện) (VNTB) – “Việt Nam chưa có mô hình pháp luật rõ ràng” là nhận xét của phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Huy Cương, Khoa Luật

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Phe “ngựa” và phe “phi ngựa”

Ngô Huy Cương (VNTB) – Rất nhiều ý kiến phản đối việc đưa ngựa vào trang bị cho cảnh sát cơ động. Trong khi đó phía bênh vực cho chủ

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Nhìn từ biểu tình ở Mỹ

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – “No Justice, No Peace” – tạm dịch: không có công lý thì không có hoà bình, ổn định, là một khẩu hiệu phản ánh đúng

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Ý chí Hồ Chí Minh không thể dừng ở những khẩu hiệu

Nguyễn Nam (ghi) Những yêu cầu của người dân với đảng chính trị (VNTB) – Nếu đảng đã phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân như

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Ai được quyền phán xét về ‘tin giả’?

Nguyễn Nam (VNT B) – Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Ôn bài mùa dịch Vũ Hán

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – “Ôn bài” ở đây trong mùa dịch không phải là học trò, mà là những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Giảng viên khoa