Tag: người bình thường

VNTB – Làm người bình thường, tử tế

- 13.07.2020 2:10

Lâm Viên (VNTB) - Các đảng viên - chính khách có phải là một người bình thường, tử tế? Không dễ có câu trả lời ... Đọc thêm